English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Patronaty

DRUKUJ

Polski Kongres Prawa Pracy 2013

25-11-2013

 

 

 

Dnia 26 listopada w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Prawa Pracy 2013, poświęcony ocenie kondycji rynku pracy i obowiązujących regulacji z dziedziny prawa pracy. Wydarzenie jest częścią cyklu kongresów prawno-gospodarczych Allerhand Summits.

 

Kongres stwarza unikalną płaszczyznę do rozmowy dla reprezentantów biznesu, sektora usług biznesowych, pracodawców i pracowników, przedstawicieli związków zawodowych i administracji publicznej. Gromadzi kadrę zarządzającą spółek, prawników wewnętrznych, menadżerów i specjalistów z zakresu HR, ekspertów ds. CSR przedstawicieli kancelarii prawniczych, szkół wyższych i instytutów naukowych oraz członków stowarzyszeń i związków zawodowych.

 

Uczestnicy kongresu będą poszukiwać odpowiedzi na pytania o kondycję rynku pracy i funkcjonalność prawa, takie jak:

  • Czy obecne regulacje zapewniają równowagę pomiędzy ochroną praw pracownika a tworzeniem warunków do powstania nowych miejsc pracy i utrzymania już istniejących?
  • Czy przepisy o elastycznym czasie spełniają swoje zadanie?
  • Jak postrzegają prawo pracy specjaliści oraz pracownicy średniego i niższego szczebla?
  • Jakie rozwiązania mogą być bardziej stosowne do zróżnicowanej sytuacji różnych grup pracowników?
  • Co może zrobić państwo, by promować bezpieczne, godziwie wynagradzane zatrudnienie na podstawie umów o pracę?
  • Gdzie przebiega granica pomiędzy zakazem dyskryminacji a utrudnieniem lub uniemożliwieniem efektywnego zarządzania różnorodnością w firmie?

 

– W trakcie Polskiego Kongresu Prawa Pracy będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie o to, czy mamy w Polsce dobre prawo pracy – mówi Beata Faracik z Instytutu Allerhanda, organizatora spotkania. – Przy obecnej polaryzacji stanowisk wobec zmian w prawie pracy bardzo potrzebna jest neutralna płaszczyzna umożliwiająca merytoryczną, spokojną dyskusję wszystkich zainteresowanych.

 

Organizatorzy mają nadzieję na to, że wypracowane wnioski zostaną przekute na rekomendacje dla rządu i instytucji zaangażowanych w tworzenie przepisów regulujących polski rynek pracy.

 

Rejestracja na Kongres możliwa jest poprzez stronę www.prawopracy.allerhand.pl, gdzie dostępne są agenda spotkania, sylwetki prelegentów oraz szczegóły programu.

 

 

Pliki do pobrania

Agenda Polskiego Kongresu Prawa Pracy