English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Patronaty

DRUKUJ

III Ogólnopolska Konferencja Prawnicza „Prawo Inwestycji Budowlanych”

27-04-2015

Zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Prawniczą „Prawo Inwestycji Budowlanych”, która odbędzie się 20 maja 2015 w  Warszawie przy ul. Trębackiej 4. Celem konferencji jest podsumowanie i ocena obecnej sytuacji polskiego prawa inwestycji budowlanych, a także ustosunkowanie się do przedstawionych perspektyw zmian prawa inwestycji budowlanych (prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego).

 

Wydarzenie jest skierowane  do prawników i firm doradczych, pracowników departamentów prawnych dużych firm, przedstawicieli środowiska akademickiego  oraz administracji państwowej samorządowej.

 

W programie Konferencji znajdą się m.in. prelekcje i panele dyskusyjne dotyczące:

  • przesłanek wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy (prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski),
  • problemów procesowych w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (dr Igor Zachariasz),
  • zagadnień proceduralnych związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (panel dyskusyjny),
  • zmiany zarządcy drogi w toku procedury o uzyskanie ZRID (Jacek Szymankiewicz - z-ca prezydenta Gorzowa),
  • wyłączenia organu administracji publicznej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (r. pr. Marta Oryl),
  • kluczowych problemów funkcjonalnych, organizacyjnych i środowiskowych systemu zarządzania przestrzenią (r. pr. dr Anna Fogel, Bartłomiej Kolipiński)
  • uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa (panel dyskusyjny),
  • ustalania warunków zabudowy z pominięciem ustaleń zawartych w aktach kształtujących ład przestrzenny sensu largo (Piotr Gadomski, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Moderatorem merytorycznym Konferencji będzie dr Maciej Nowak.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonych w dokumentach oraz na stronie organizatora www.businessoption.pl.