English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Program

DRUKUJ

8.00-9.00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9.00-9.15

Otwarcie Kongresu

9.15 -10.15

Efekty Działań z funduszu EFS - katalizator dużych projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych

Czy możliwe jest użycie narzędzi finansowanych z EFS jako dźwigni dla projektów generujących duże inwestycje? Jak planować kolejne narzędzia z Funduszu w odpowiedzi na potrzeby rynku?

 

Moderator: Mateusz Rogalski - Menedżer Projektów R&D, Kampus+

Uczestnicy:

·         dr Rafał Cieślak - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim

·         Łukasz Madej - współwłaściciel i Prezes Zarządu Pro-Development

·         Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (TBC)

·         Wojciech Gackowski – Współzałożyciel Willson&Brown (TBC)

10.15-10.30

Przerwa

10.30-11.30

„Rola kształcenia zawodowego we wspieraniu innowacyjności gospodarki”

Jak rozwijać kształcenie zawodowe, aby wspierać innowacyjność regionu? W jaki sposób angażować otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym biznes i sektor naukowy w edukację? Jakie są możliwości wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020?

 

Moderator: Artur Andrysiak - Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza

Uczestnicy:

·         Mariusz Frankowski - Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

·         Anna Dziama - Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik

·         Tomasz Sieradz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

·         Przedstawiciel m.st. Warszawy (tbc)

11.30-11.45

Przerwa kawowa

11.45-12.45

Fundusze pomocowe UE dla rozwoju sektora nauki

Czy poradziliśmy sobie z funduszami? Jakie niosą ze sobą korzyści a jakie wyzwania źródła dotacyjne? Jakie są korzyści ze współpracy? Jakie są plany KE na kolejne okresy programowania?

Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci ze świata nauki, biznesu oraz instytucji finansujących. Poruszymy tematy dotyczące potencjalnych źródeł finansowania, szans i zagrożeń w budowaniu partnerstw, wyzwań stojących przed realizatorami projektów.

 

Moderator: Magdalena Lipka-Chudzik - Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej

Uczestnicy:

·         Justyna Staszak – Dyrektor Działu Zarządzania Projektami Politechniki Wrocławskiej

·         Dorota Buchwald-Cieślak – Kierownik Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Jagiellońskiego

·         Aleksandra Głowacka – Z-ca Dyrektora Działu Projektów Europejskich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania (tbc)

·         Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

12:45-13:00

Przerwa

13.00-14.00

Nauka – biznes – wspólna agenda badawcza  - czy dwa różne światy

Jak dążyć do efektywnej współpracy uczelni i przedsiębiorców?

Dyskusja przedstawicieli nauki i biznesu nt. warunków prowadzących do sukcesu jak i podpowiedzi czego należy się wystrzegać (lessons learned). Komentarze dotyczące bieżących warunków współpracy nauki i biznesu (możliwości i utrudnień) oraz planowanych zmian (nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym: Ustawa 2.0).

 

Moderator: Marcin Postawka - Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Innowacją i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Uczestnicy:

·         Robert Dwiliński – Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

·         Anna Rogowska - Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacją i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

·         Prof. Tomasz Ciach – Politechnika Warszawska (TBC)

·         Piotr Pietrzak - IBM Polska

·         Marcin Kardas - doradca Ministra, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

·         Mariusz Wielec - Labortorium Centralne CEZAMAT PW

14.00-14.45

Lunch

14.45 - 15.00

Podsumowanie Kongresu, przyjęcie rekomendacji.

 

Partnerzy merytoryczni: