English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Regulamin turnieju

DRUKUJ

Główną ideą przyświecającą turniejowi jest promowanie prozdrowotnych zachowań w środowisku ludzi, którzy na co dzień praktycznie nie mają na nie czasu lub realizują je kosztem rodziny i innych własnych zainteresowań. Polscy pracodawcy należą do grupy zawodowej najbardziej zagrożonej stresem, chorobami serca i układu krążenia. Tylko aktywny wypoczynek z elementami amatorskiego sportu może zmienić tę sytuację. Dodatkowym czynnikiem jest również integracja środowisk pracodawców z Polski i zagranicy - element bardzo ważny z punktu widzenia naszej obecności w Unii Europejskiej. Chcemy zapewnić pracodawcom i ich rodzinom prozdrowotną, relaksującą i atrakcyjną formę aktywnego wypoczynku.

 

I. UCZESTNICY

1. W turnieju mogą uczestniczyć członkowie zarządów i właściciele przedsiębiorstw, którzy nie byli klasyfikowani na seniorskich listach zawodniczych Polskiego Związku Tenisowego w ciągu ostatnich 20 lat.

2. Turniej ma charakter OPEN tzn., że nie ma podziału na grupy wiekowe ani na osobne rozgrywki męskie i żeńskie. Układ mikstowy traktowany jest jako normalny debel turniejowy.

 

II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Uczestnicy zgłaszają się do turnieju parami lub pojedynczo wówczas organizator pomaga przy zestawieniu pary. Zawodnicy muszą spełniać warunki zawarte w pkt I.

2. Uczestnicy zgłaszają się do turnieju poprzez przesłanie "Karty zgłoszenia uczestnictwa" do Konfederacji Pracodawców Polskich do dnia 1 czerwca 2009 r.

 

III. ELIMINACJE REGIONALNE

 1. Turnieje regionalne odbywają się w maju w następujących miastach: Lublin, Wrocław, Bydgoszcz, Gdynia, Warszawa i maja charakter integracyjny. Wyniki tych turniejów będą podstawą do rozstawienia zawodników w imprezie finałowej KPP EMPLOYER CUP 2009

2. Pary zostaną podzielone na grupy. Eliminacje grupowe będą rozgrywane systemem "każdy z każdym". Najlepsze pary z grupy przechodzą do II etapu, który będzie rozegrany systemem pucharowym (ilość grup a tym samym awansujących do II etapu zależna od ilości uczestniczących par).

3. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Przepisami Gry w Tenisa Polskiego Związku Tenisowego.

4. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W przypadku wyniku 1:1 rozgrywany jest "tiebreak" do 10 punktów.

5. Piłki na mecze dostarcza organizator.

6. W przypadku większej liczby par lub złych warunków pogodowych organizatorzy turniejów eliminacyjnych mają prawo zmienić system rozgrywek na pucharowy lub na przykład ustanowić rozpoczęcie seta od stanu 2:2.

7. Podczas meczów bez sędziów głównych zawodnicy sami sobie sędziują. Ewentualne spory rozstrzygać będą sędziowie strefowi.

8. W zależności od liczby uczestników turnieje regionalne rozgrywane będą w systemie jedno- lub dwudniowym.

9. Zawodnicy mają obowiązek grać w obuwiu przeznaczonym do gry na nawierzchni ceglanej

10. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność / oświadczenie na druku zgłoszenia /

 

IV. FINAŁ

1. Turniej Finałowy odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2009 r. na kortach „Arka”  w Gdyni.

2. W Turnieju Finałowym biorą udział zawodnicy zgłoszeni do dnia 1 czerwca 2009 r. i zweryfikowani w dniu 5 czerwca 2009 do godz. 12.00 w Biurze Turnieju.

3. Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich ma prawo zaprosić w ramach tzw. "Dzikiej karty" kilka par spoza uczestników turniejów regionalnych.

4. Sposób przeprowadzenia turnieju finałowego

 

 

I Etap

Pary deblowe zostają podzielone na grupy poprzez losowanie.

Przyjmuje się zasadę, że pary z jednego ośrodka nie mogą grać w tej samej grupie. Do rozstawienia będą wzięte wyniki turniejów regionalnych. Pary - każda z każdą - w grupie wg. klucza, rozgrywają spotkania, w przypadku stanu 1: 1 decyduje tiebreak.


II etap

Rozgrywany systemem pucharowym do dwóch wygranych setów. W wypadku złej pogody lub dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo gry od stanu 2:2. Zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do gier o miejsca „medalowe” rozgrywają spotkania o dalsze miejsca. System tych rozgrywek będzie zależny od ilości uczestników.