English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

I Rypińskie Forum Gospodarcze

DRUKUJ

I Rypińskie Forum Gospodarcze

21 czerwca 2012 r. w Rypinie odbyło się Forum Gospodarcze, którego organizatorami byli Urząd Miejski w Rypinie i Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu. Patronat honorowy objęli Pracodawcy RP.

 

Co nowego dla biznesu? – to pytanie było mottem prestiżowego wydarzenia w Rypinie, w którym wzięli udział zarówno lokalni przedsiębiorcy i politycy, jak i postaci znaczące w polskiej gospodarce.

 

Gospodarzem Forum był Burmistrz Rypina, Paweł Grzybowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę wydarzenia dla rozwoju przedsiębiorczości w tym regionie. – To dla nas zarówno wielka promocja, jak i szansa na rozwój – powiedział Burmistrz.

 

– Dlaczego spotykamy się właśnie w Rypinie? Odpowiedź jest prosta: wszystkie gospodarcze pomysły i zapowiedzi decydentów powinny być konfrontowane z doświadczeniami przedsiębiorców i otaczającą ich rzeczywistością – powiedział Prezydent Pracodawców RP, Andrzej Malinowski. – Region, w którym się znajdujemy, szczególnie nadaje się do takiej konfrontacji. Rypin słynie przecież z pracowitości, gospodarczej zaradności i umiejętności tworzenia szeroko rozumianej wartości dodanej – dodał Prezydent Pracodawców RP. Nawiązał też do problemów europejskich gospodarek. – Czy w obliczu kłopotów wspólnoty polscy pracodawcy mogą liczyć na rzeczywiste wsparcie rządzących, a nie tylko na pięknie brzmiące deklaracje? Czy możemy oczekiwać szacunku za to, że wypracowujemy dochód narodowy? – pytał retorycznie Andrzej Malinowski, który był także gospodarzem panelu dyskusyjnego z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pełnomocnika rządu ds. deregulacji Mieczysława Kasprzaka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomira Majmana oraz Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) Teresy Kamińskiej.

 

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy czekają na uproszczenia, bo regulacji jest zbyt dużo – powiedział Kasprzak. – Dlatego zabraliśmy się do przeglądania prawa, wsłuchiwania się w to, co mówią przedsiębiorcy. Chcemy nie tylko przygotować przyjazne dla nich regulacje, lecz także je wdrażać i sprawdzać, jak funkcjonują – dodał Minister Kasprzak. Przypomniał jednocześnie, że to już trzeci pakiet deregulacyjny, w którym główną rolę odgrywają kwestie związane z podatkiem VAT. Jedną z fundamentalnych zmian będą możliwość rozliczania tego podatku po 30 dniach, a także uproszczenia związane ze sprawozdawczością, czy też zastąpienie dokumentów tworzonych na papierze dokumentami elektronicznymi.

 

– Już dziś widać, że zmiany wprowadzone dwoma poprzednimi ustawami deregulacyjnymi zwracają się, i to z nawiązką. Choć są one bardzo świeże, to już zdążyły przynieść miliardowe korzyści dla gospodarki – powiedział Kasprzak.

 

Zdaniem Prezydenta Malinowskiego jednym z problemów małych i średnich przedsiębiorstw jest dostęp do kapitału. Liczymy na PARP jako instytucję, która może i powinna pomóc firmom w ułatwieniu dostępu do kapitału – powiedział Prezydent Pracodawców RP. Zgodziła się z nim Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak. Chcemy, by młodzi przedsiębiorcy mieli dostęp nie tylko do kapitału, lecz także do informacji i wiedzy. Chcemy także oferować im takie instrumenty wsparcia, które umożliwią rozwój zarówno firmom stawiającym pierwsze kroki, jak i tym bardzo już zaawansowanym – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak. Dodała także, że jeśli chodzi o poziom przedsiębiorczości, to Polska na tle państw europejskich wygląda całkiem nieźle. Mamy bardzo dobry klimat do tworzenia przedsiębiorstw; młodzi ludzie chcą zakładać firmy, a my im w tym pomagamy od początku – powiedziała Prezes PARP. W tym roku PARP ma do rozdysponowania ponad 2 mld zł. Zachęcam do brania udziału w konkursach, m.in. tych dotyczących wspierania działalności eksportowej i w e-biznesie. Największy budżet mają projekty związane z wdrożeniem wynalazków. Nowa perspektywa finansowa przyniesie zmiany – więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na badania i rozwój. – Z pewnością będzie ich więcej niż na infrastrukturę – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak, podkreślając, że pierwsze programy operacyjne zostaną stworzone jesienią.

 

Prezydent Malinowski zwrócił uwagę na utrudniające życie biurokratyczne procedury. – Dziś liczy się formalizm, a nie pomysł – powiedział Prezydent Malinowski. – Skupiamy się na upraszczaniu przepisów, w dużej mierze się nam to udało – zbieramy wnioski przez Internet, zrezygnowaliśmy z oceny formalnej wniosku, skupiając się tylko na merytoryce i ocenie dotyczącej innowacyjności projektu – odpowiedziała Prezes PARP.

 

Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman stwierdził natomiast, że pierwszym krokiem do sukcesu jest przygotowanie odpowiedniego gruntu, mającego na celu przekonanie lokalnych władz, że inwestor to szansa na rozwój. Tworzymy klimat do tego, by inwestowano w Polsce, ale najpierw trzeba przebić się przez gąszcz biurokratycznych przeszkód – powiedział Majman. Z dumą podkreślił, że dziś o Polsce pisze się dobrze lub bardzo dobrze. Inwestycje zagraniczne rosną, choć nadal głównym czynnikiem rozwoju są inwestycje polskich przedsiębiorstw.

 

Podczas debaty dyskutowano o działalności funduszy pożyczkowo-poręczeniowych przeznaczonych dla młodych firm, na przykładzie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, a także o przedsiębiorczości w Rypinie i korzyściach związanych z inwestowaniem w Rypińskim Obszarze Gospodarczym Bielawki. – Strefy doskonale się sprawdziły, każde miejsce pracy w strefie daje kilka innych – podkreślała Teresa Kamińska. Jej zdaniem dużą nierozwagą byłaby ich likwidacja. – Ważne jest, by mali przedsiębiorcy uwierzyli, że te strefy są też dla nich. Zależy nam na transferze technologii, na tym, by dzięki działalności stref zyskiwali także krajowi podwykonawcy – powiedziała Prezes PSSE. Iwona Grajewska – Dyrektor Biura Pozyskiwania Inwestorów PSSE – poinformowała, iż działanie stref zostało wydłużone co najmniej do 2026 r. Podkreśliła doskonałą współpracę z Burmistrzem Rypina. Dzięki niej na terenie miasta powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna, która powinna dać mocny impuls do dalszego rozwoju miasta. Dyrektor Grajewska zachęcała do inwestowania w strefach krajowych inwestorów, rozwiała także obawy przedsiębiorców dotyczące zmian w prawie związanych z działalnością stref.

 

Dr Zygmunt Jaczkowski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, opowiedział o kierunkach rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego. Jednym z najważniejszych projektów jest stworzenie Metropolii Bydgoszcz – Toruń. – Najważniejszym czynnikiem rozwoju jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, co doprowadzi do wzrostu gospodarczego na terenie przyszłej metropolii – powiedział dr Jaczkowski, wspominając także o Sejmiku Gospodarczym, będącym pierwszym krokiem ku integracji przedsiębiorców. Bez tej integracji – zdaniem dr. Jaczkowskiego – nie będzie rozwoju regionu. Niezwykle poważnie traktujemy przemysł rolno-spożywczy, dlatego liczymy na to, że do Sejmiku wstąpią także rolnicy – podkreślił Prezes Jaczkowski. Sejmik służy przedsiębiorcom pomocą m.in. w zakresie szkoleń i audytów energetycznych, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla energochłonnych zakładów produkcyjnych. Do dyspozycji przedsiębiorców jest także Sąd Arbitrażowy.

 

O sukcesach lokalnych firm nie tylko w kraju, lecz także w skali europejskiej opowiedział Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej, oddział w Rypinie, Zbigniew Wiśniewski. Jednym z pozytywnych przykładów jest wyrastająca na europejskiego lidera firma Damix – krajowy lider wyposażenia sklepów, firma Rejs – producent akcesoriów meblowych, czy też produkujące na rzecz koncernów samochodowych przedsiębiorstwo Trimex. Warto też wspomnieć o prężnie działającej spółdzielni mleczarskiej.

 

Przedstawiciel Izby zwrócił także uwagę na fakt, że choć Rypin jest znakomitym przykładem dynamicznie rozwijającej się przedsiębiorczości, to jednak potrzebne jest zewnętrzne wsparcie, polegające m.in. na odpowiednio prowadzonej polityce gospodarczej rządu, nastawieniu na industrializację regionów lub na przywróceniu do życia terenów, na których przemysł już istniał. – Nie domagamy się przywilejów, lecz pomocy, bo bez rozwoju gospodarczego nie będzie rozwoju kraju – powiedział przedstawiciel Izby.