English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Nagroda specjalna

DRUKUJ

Wektory 20-lecia

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – najstarsza i największa organizacja pracodawców w naszym kraju – świętowała okrągły jubileusz 20-lecia 25 listopada w Teatrze Wielkim w Warszawie. Podczas uroczystego wieczoru, blisko dwa tysiące znamienitych gości ze świata gospodarki, polityki i nauki oklaskiwało przedsiębiorców, którzy zostali nagrodzeni statuetkami Wektora 20-lecia. Obecny na Jubileuszu Prezydent Lech Kaczyński w swoim przemówieniu powiedział, że organizacja sprawdziła się w ciągu ostatnich 20 lat. Prezydent chwalił aktywność Pracodawców RP w zwalczaniu skutków kryzysu gospodarczego.

 

W trakcie Jubileuszu wręczono nagrody Wektora 20-lecia i Super Wektora 20-lecia. Wszystkie nagrody trafiły do osób, firm i instytucji, które swoją działalnością i postawą w ostatnich dwóch dekadach wyznaczały kierunki godne naśladowania dla innych. Wyróżnieni zostali ci, którzy przecierali szlaki przedsiębiorcom i pracodawcom, wskazując nowatorskie rozwiązania i koncepcje istotne dla polskiej przedsiębiorczości.

 

           SUPER WEKTOR:

 

  • Super Wektor 20-lecia dla TADEUSZA MAZOWIECKIEGO

Za osobisty wkład w wielkie dzieło transformacji ustrojowej, rozwój gospodarki rynkowej, mądrość i polityczną odpowiedzialność godne męża stanu historycznego przełomu. Za budowanie prestiżu naszego państwa na arenie międzynarodowej i drogę życiową, którą wyznaczyła długoletnia służba Polsce i Polakom.

 

 

WEKTORY:

 

  • W kategorii „Dialog Społeczny” dla JACKA KURONIA

Za stworzenie podstaw dialogu społecznego w Polsce, budowanie atmosfery szacunku i prawdziwego partnerstwa, za przekraczanie trudnych granic, historycznych podziałów, łagodzenie konfliktów oraz mozolne budowanie społeczeństwa obywatelskiego”.

 

  • W kategorii „Działalność społeczna” dla RYSZARDA KRAUZE

Za łączenie sukcesów gospodarczych z pracą na rzecz dobra publicznego, twórczy mecenat nad ojczystą kulturą, troskę o losy dziedzictwa narodowego oraz wspieranie polskiego sportu i sportowców. Za działalność charytatywną niosącą radość i uśmiech niepełnosprawnym dzieciom.

 

  • W kategorii „Instytucje Gospodarcze” dla GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Za znaczący udział w przemianach ekonomicznych, jakie zaszły w naszym państwie, pozycję lidera rynków kapitałowych Europy Środkowej i rozbudzenie inwestycyjnych talentów u setek tysięcy „zwykłych” Polaków, którzy znaleźli swe miejsce na giełdowym parkiecie.

 

  • W kategorii „Sukces biznesowy” dla LESZKA CZARNECKIEGO

Za zbudowanie z małej giełdowej spółki znaczącego holdingu finansowego, pozycję lidera rynku leasingu w Polsce oraz utworzenie największej prywatnej fundacji w kraju. Za pasję, odwagę i podejmowanie ryzyka, które doprowadziły go na szczyty biznesu.

 

  • W kategorii „Media” dla GAZETY WYBORCZEJ

Za propagowanie klarownej wizji polskiej gospodarki rynkowej, troskę o rozwój przedsiębiorczości i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, za kształtowanie postaw i umysłów Polaków w duchu tolerancji oraz odpowiedzialności za siebie i państwo.

 

  • W kategorii „Przedsiębiorca 20-lecia” dla JANA KULCZYKA (nagroda przyznana przez czytelników Pulsu Biznesu)

Za inicjowanie przedsięwzięć, które wyznaczały kierunek i tempo polskich przemian gospodarczych oraz stworzenie jednej z największych prywatnych grup kapitałowych w Polsce, realizującej z rozmachem śmiałe inwestycje, restrukturyzacje i nowatorskie projekty infrastrukturalne.