English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Super Wektory 25-lecia

DRUKUJ

Nie ma wolności bez przedsiębiorczości – powiedział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas Gali z okazji 25-lecia Pracodawców RP, która odbyła się 27 listopada w Teatrze Wielkim.

 

Prezydent Komorowski podkreślił, że nie ma wolności bez ludzi przedsiębiorczych, nie ma wolności bez zaradności i pracowitości. W jego opinii środowiska pracodawców, środowiska ludzi biznesu, praktyki życia gospodarczego to jest jedno z największych osiągnięć wolnej Polski. – Należy podziękować ludziom, którzy mieli odwagę brać odpowiedzialność za własne życie, za życie swoich rodzin, potem także za życie pracowników, na własne barki. To była wielka szkoła wolnego rynku i odpowiedzialności za siebie, za cały kraj – powiedział Prezydent Komorowski, zwracając się do przedstawicieli Pracodawców RP.

 

Przypomniał, jak wielką trzeba było wykonać pracę, aby w ramach wolnej Polski umocnić przekonanie, że fundamentem tej wolności musi być wolność gospodarcza, wolny rynek. Trzeba było przebudować mentalność ówczesnych elit politycznych, ówczesnej opozycji antykomunistycznej, a także opozycji solidarnościowej związanej ze związkami zawodowymi. Trzeba było przebudować w sposób niesłychanie głęboki mentalność całego niemal społeczeństwa.

 

Podczas uroczystości Prezydent Komorowski poinformował, że Kancelaria Prezydenta RP opracowała projekt zmian w ordynacji podatkowej. – Projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wątpliwości w sprawie wykładni przepisów podatkowych powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Projekt przewiduje tez wprowadzenie maksymalnego czasu zawieszania i przerywania przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodów pozostawionych swobodnemu uznaniu urzędników oraz uniemożliwienie egzekucji z majątku podatnika w oparciu o niestateczne decyzje urzędników i tylko ze względu na fakt, że zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego – powiedział Prezydent Komorowski.

 

Uroczysta Gala była zwieńczeniem jubileuszowego roku Pracodawców RP, na który składały się takie wydarzenia, jak cykl ogólnopolskich konferencji Region – Gospodarka – Unia czy Polski Kongres Gospodarczy Nauka dla biznesu, biznes dla nauki.

 

Podczas tego Wydarzenia Pracodawcy RP uhonorowali specjalnymi nagrodami – Super Wektorami 25-lecia – osoby oraz instytucje, które przyczyniły się do pomyślnej transformacji polskiej gospodarki.

 

 

SUPER WEKTORY 25-LECIA

 

Prezydent Lech Wałęsa

 

Człowiek-legenda, symbol demokratycznych przemian w Polsce, symbol dążenia do wolności dla całego świata; człowiek, od którego wszystko się zaczęło.

 

Lech Wałęsa otrzymał Super Wektora 25-lecia za budowę społeczeństwa opartego na prawdzie, wolności i godności obywateli; za udowodnienie, że pokojowy sposób rozwiązywania konfliktów jest możliwy we współczesnym świecie; oraz za wybitne zasługi dla promocji Polski na świecie.

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)

 

Za pomoc w wdrażaniu w Polsce nowych zasad dialogu społecznego; za uświadomienie rządzącym w przełomowych latach 1989-1990 znaczenia organizacji pracodawców w tym dialogu; za wspieranie i promowanie w Polsce rozwoju autonomicznych organizacji pracodawców i niezależnych związków zawodowych reprezentujących pracowników.

 

Międzynarodowa Organizacja Pracodawców (IOE)

 

Za popularyzowanie najbardziej efektywnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych wspierających pracodawców na świecie; za tworzenie wysokich standardów gwarantujących rozwój gospodarki wolnorynkowej; za promowanie przejrzystych zasad współpracy gospodarczej w globalnej gospodarce rynkowej, zapewniających powstawanie nowych miejsc pracy; za pomoc i skuteczne wsparcie dla Pracodawców RP od początku istnienia organizacji.

 

Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Leszek Miller

 

Dla obu: Za aktywne współtworzenie zmian systemowych w Polsce, gwarantujących rozwój gospodarki i bezpieczeństwo. W szczególności za proces akcesji Polski do Unii Europejskiej, za doprowadzenie do uchwalenia pierwszej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Dla Aleksandra Kwaśniewskiego – za aktywną rolę w tworzeniu ładu konstytucyjnego; za budowę międzynarodowego uznania dla Polski.

 

Dla Leszka Millera – za odwagę w obniżaniu podatków, zwłaszcza za wprowadzenie podatku linowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dzięki czemu powstało wiele miejsc pracy, a polska gospodarka otrzymała olbrzymi impuls rozwojowy.

 

Ministerstwo Skarbu Państwa

 

Za odwagę w prowadzeniu procesów zmian własnościowych, często wbrew opinii publicznej; za wyznaczenie ścieżki zmian tworzących „prywatne” w morzu socjalistycznej, byle jakiej współwłasności; za konsekwentne budowanie nowoczesnej gospodarki rynkowej umożliwiającej wykorzystanie potencjału polskich firm dzięki pojawieniu się prawdziwych właścicieli; za determinację, siłę i wytrwałość w procesie transformacji polskiej gospodarki.

 

Bezimienny pracodawca

 

Da wszystkich tych, którzy codziennie rano wstają do pracy, tworząc dobrobyt państwa polskiego, gotowych ryzykować, czasem nawet swoją wolność osobistą; za odwagę i mądrość w żeglowaniu po morzu absurdów i wzajemnie wykluczających się przepisów; za wiarę, że warto, że należy pracować. Bez Was, bez nas Polska byłaby wyraźnie gorszym miejscem na ziemi.

 

 

 

 

Mecenas gali

 

 

 

Sponsor główny gali

 

 

 

 

 

Sponsor złoty gali

 

 

      

 

 

 

  

 

Partner złoty gali

 

 

 

Sponsor srebrny gali

 

Sponsor gali

 

 

   

 

 

Partner gali