English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Zapowiedzi
Zakładki 3
zakladki_video

Zapowiedzi

DRUKUJ

Seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”: „Dochodzenie należności przez MŚP od dłużników z państw członkowskich UE”

24-09-2015

 

PROGRAM
Seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”
„Dochodzenie należności przez MŚP od dłużników z państw członkowskich UE”
7 października 2015 r. , godz. 10:30 – 14:30

Warszawa, JM Hotel, ul. Grzybowska 45, I piętro, sala „Srebrna”

 

Prelegent:
Pan Mec. Karol Petryk
– adwokat, wspólnik w Kancelarii Goźlińska, Staszewska-Lisiak & Wspólnicy uhonorowanej nagrodą tygodnika Wprost „Innowator 2014”. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa gospodarczego, spółdzielczego oraz prawa nieruchomości. Świadczy pomoc przy projektach transakcyjnych oraz reprezentuje klientów przed sądami gospodarczymi, cywilnymi i w postępowaniach administracyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie dochodzenia wierzytelności wobec dłużników krajowych i zagranicznych oraz prowadzenia postępowań egzekucyjnych tych należności.


Rejestracja uczestników – godz. 10:00
Godz. 10:30 Część I


I. Wprowadzenie:
• Wstępna charakterystyka europejskich postępowań w sprawach transgranicznych - założenia i cele ich wprowadzenia.
• Zalety dochodzenia należności od dłużników w ramach europejskich postępowań w sprawach transgranicznych.

 

II. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.
• Rodzaj spraw cywilnych i handlowych objętych zastosowaniem europejskiego nakazu zapłaty określone przepisami rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.
• Warunki skorzystania z procedury uzyskania europejskiego nakazu zapłaty.
• Wymogi pozwu czyli jak prawidłowo wypełnić urzędowe formularze.
• Dowody przeprowadzane w ramach postępowania.
• Środki prawne przysługujące stronom w postępowaniu w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty.
• Dopuszczalność elektronicznych form komunikacji w postępowaniu w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty.

 

Ok. godz. 12:00 Przerwa (30 min.)

 

Godz. 12:30 Część II
III. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
• Zakres spraw cywilnych i gospodarczych objętych zastosowaniem przepisami rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.
• Prawidłowe wypełnienie formularzy obowiązujących w europejskim postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń.
• Tryb procedowania.

 

IV. Postępowanie w sprawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych
• Postępowanie w sprawie nadawania zaświadczeń europejskiego tytułu egzekucyjnego (ETE),
• Egzekucja orzeczeń zaopatrzonych w zaświadczenie ETE,
• Zalety ETE - uproszczenie proceduralne, oszczędność finansowa i czasowa.

 

V. Zagadnienia powiązane:
• Doręczanie dokumentów w postępowaniach transgranicznych,
• Zabezpieczanie i przeprowadzanie dowodów w postępowaniach transgranicznych.

 

Godz. 14:00 Pytania uczestników/Dyskusja panelowa

 

Godz. 14:30 Zakończenie seminarium

 

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.