English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Zapowiedzi
Zakładki 3
zakladki_video

Zapowiedzi

DRUKUJ

Seminarium "Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak przedsiębiorcy mogą pozyskać środki finansowe na szkolenia pracowników"

15-10-2015

21 października br. o godzinie 10.00 w siedzibie Pracodawców RP odbędzie się seminarium Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak przedsiębiorcy mogą pozyskać środki finansowe na szkolenia pracowników. Podobne spotkanie planowane jest 28 października br. w Bydgoszczy i organizowane we współpracy z Pracodawcami Pomorza i Kujaw.

 

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na lata 2014-2015 przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej. Jest to grupa beneficjentów wskazana w art. 20 ust. 2 przepisów o charakterze przejściowym ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 598). Skupienie się na tej grupie ma na celu zapobieganie utracie pracy przez osoby starsze z powodu braków lub dezaktualizacji posiadanych przez nich kompetencji. Istotną zmianą jaka nastąpi od 2016 r. będzie brak ograniczeń wiekowych w stosunku do pracowników, na których szkolenie można będzie uzyskać z KFS.

 

Wnioski o dotacje są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu środków KFS, jakim dysponuje powiatowy urząd pracy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta (urząd pracy w imieniu starosty) zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy. Środki KFS przeznaczone są w szczególności na finansowanie kosztów kursów, studiów podyplomowych i egzaminów.

 

W ramach debaty panelistów organizowanej podczas seminariów wystąpią przedstawiciele urzędów pracy oraz przedsiębiorcy, którzy skorzystali już ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i sugestiami.

 

                         

 

 

Prezydent

Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

dr Andrzej Malinowski

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pt.:

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak przedsiębiorcy mogą pozyskać środki finansowe na szkolenia pracowników.

 

Odbędzie się ono

21 października 2015 r. o godzinie 10.00

w siedzibie Pracodawców RP, przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie.

 

R.S.V.P. do 19.10.2015 r.

e-mail: lub tel.: (22) 518 87 35

 

Liczba miejsc jest ograniczona, udział w spotkaniu bezpłatny!

 

PROGRAM*


9:45 – 10:00        Rejestracja gości


10:00 – 10:10      Otwarcie: Janusz Pietkiewicz – Wiceprezydent Pracodawców RP


10:10 – 10:20     Wprowadzenie: Grzegorz Tokarski – członek Rady Rynku Pracy, Wiceprezes Zarządu Krajowego Centrum Pracy, krótka prelekcja nt. roli Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jego funkcjonowania i zmian planowanych od 2016 r.


10:20 – 11:20      Debata panelistów

 

Do udziału zostali zaproszeni:
• Magdalena Żyszkowska-Osińska – Dyrektor Corporate Learning – ICAN Sp. z o.o., wystąpienie nt. znaczenia kształcenia ustawicznego z perspektywy pracodawcy i pracownika
• Wanda Adach – Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy, wystąpienie nt. procedury ubiegania się o wsparcie ze środków KFS
• Elżbieta Bielecka – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, wystąpienie nt. doświadczenia pracodawcy w procesie ubiegania się o wsparcie ze środków KFS.

 

Moderator: Grzegorz Tokarski

 

11:20 – 11:30  Podsumowanie debaty, dyskusja
11:30              Zakończenie i poczęstunek

 

* Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie.