English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zapowiedzi
Zakładki 3
zakladki_video

Zapowiedzi

DRUKUJ

Posiedzenie Platformy Energetycznej Pracodawców RP

20-01-2016

 

Posiedzenie Platformy Energetycznej Pracodawców RP

 

25 stycznia 2016 r., godz. 16:00

Siedziba Pracodawców RP, ul. Brukselska 7, Warszawa

 

Program:

 1. Część 1 spotkania - Organizacja II Polsko-Niemieckiego Szczytu Energetycznego

 

Wprowadzenie: Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP

Dyskusja dot. organizacji II Polsko-Niemieckiego Szczytu Energetycznego oraz poprzedzającego go Polsko-Niemieckiego Szczytu Chemicznego

 

Proponowane tematy kluczowe Szczytu (wypracowane w ramach Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Energii):

 • Bezpieczeństwo produkcji energii: rynek mocy, inwestycje w energetykę wielkoskalową i zakresy pomocy publicznej (w kontekście New Energy Market Design), finansowanie produkcji energii i zbilansowanie systemu.
 • Magazynowanie i efektywność popytowa: źródła elektrociepłownicze, kogeneracja przemysłowa, biomasa i biogaz, inwestycje w większą efektywność przemysłu (efektywność popytowa).
 • Bezpieczeństwo i efektywność przesyłu: modernizacja sieci przesyłowych, integracja rynków wewnętrznych (danej grupy cenowej) i zewnętrznych (międzynarodowych), zasady wykorzystywania sieci – zasady rynkowe i przesyły nieplanowane vs. bezpieczeństwo dostaw dla potrzebujących.

Proponowane tematy dodatkowe:

 • Zmiany w prawie wspólnotowym w zakresie redukcji emisji (dyrektywa emisyjna).
 • Polityka surowcowa UE – co z złożami europejskimi, ale także z możliwościami importu surowców do Europy – np. dostępem do metali ziem rzadkich?

 

 1. Część 2 spotkania – Kierunki rozwoju sektora energii w Polsce

 

 • Wprowadzenie:

– Henryk Baranowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,

– Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

 

 • Dyskusja

 

 1. Podsumowanie posiedzenia Platformy Energetycznej Pracodawców RP
 •  możliwość współdziałania przedstawicieli Pracodawców RP przy realizacji zamierzeń rządu (grupy robocze, zadaniowe, koncepcyjne)