English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Zapowiedzi
Zakładki 3
zakladki_video

Zapowiedzi

DRUKUJ

Prezentacja raportu "Siedem grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce"

07-04-2017

Pracodawcy RP zapraszają na prezentację specjalnego raportu:

 

7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH

STANOWIENIA PRAWA W POLSCE

 

11.04.2017 o godz. 10:00,  ul. Berneńska 8, 03-976 Warszawa, siedziba Pracodawców RP

 

W Wielkim Tygodniu czas na rachunek sumienia, czas na podsumowania, czas na refleksję. Szczególnie mocno w pierś powinien się uderzyć polski Ustawodawca. Tylko w 2016 roku obdarzył nas niemal 32 tysiącami stron nowych przepisów. To rekord w historii polskiego parlamentaryzmu. Tyle, że większość z uchwalonych ustaw zawiera błędy lub ma znamiona złego prawa. A wszystko przez grzechy, grzechy legislacyjne rządu, Sejmu i Senatu.

 

Czyż nie grzesznym jest uchwalenie ustawy w 6 dni? Czyż nie grzesznym jest tworzenie prawa tylko po to, by po przyjęciu nowe przepisy zawiesić? Czyż nie grzesznym jest nowelizowanie jednej ustawy trzy razy w roku?

 

Grzech I – Nierzetelne konsultacje                                                                                                               

 

Grzech ten popełniano najczęściej, bo dotyczy on więcej niż co trzeciej ustawy. To zaniechanie kierowania projektów aktów prawnych do konsultacji z partnerami społecznymi lub prowadzenie konsultacji w sposób iluzoryczny,  często bez zamiaru uwzględniania zgłoszonych uwag, czyli jawnie w złej wierze.

 

Grzech II – Tajne projekty                                                                                                                                         

 

Co siódma ustawa nosi znamiona tajności. To znaczy, że ich projekty opinia publiczna poznała dopiero po przyjęciu przez rząd.

 

Grzech III – Wrzutki poselskie                                                                                                                              

 

Przez wrzutkę poselską rozumiemy zgłoszenie projektu przez grupę posłów, chociaż materia ustawy wskazuje na to, że projekt powinien być rządowy. Tak procedowano niemal co trzecią ustawę.

 

Grzech IV – Pośpiech                                                                                                                                               

 

To jedna z głównych cech procedowanych projektów ustaw. Można ją przypisać aż co trzeciemu projektowi! Jak wynika z badań, średni czas prac parlamentu nad ustawą to 77 dni, a jeszcze dekadę temu było to 200 dni.

 

Grzech V – Brak koncepcji                                                                                                                                     

 

Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której brakuje wiodącej koncepcji przepisów. Mówiąc inaczej, pomysłów jest tak dużo, że powstaje chaos informacyjny i niepewność wybranych rozwiązań.

 

Grzech VI – Nadregulacja                                                                                                                                                  

 

To klasyczny przykład psucia prawa, gdy jego ilość przedkładana jest nad jakość, o czym najlepiej wiedzą adresaci norm prawnych, zobowiązani do ich stosowania w praktyce.

 

Grzech VII – Niestabilność prawa

 

Grzech kardynalny. Niestabilne prawo jest niebezpieczne dla wszystkich. Na ten grzech składa się 6 pozostałych.

 

Raport Legislacyjny za pierwsze 13 miesięcy Sejmu VIII kadencji (11.2015-12.2016) przygotowali eksperci Pracodawców RP. Analizie poddali wszystkie 246 ustaw, z których wybrali 101 dotyczących w mniejszym lub większym stopniu gospodarki.