English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualne

DRUKUJ

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle nr DFE/1041/12.16/MJ

Szanowni Państwo,

 

Przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „MAK - Mazowiecka Akademia Kompetencji” nr RPMA.10.02.00-14-4832/16 jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w obszarze tworzenia rozwiązań i wspierania użytkowników narzędzi ICT w ramach kompetencji 3.4C i 5.1C DIGCOMP realizowane w formie autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle. 

 

Zapraszamy do składania ofert, więcej informacji w załącznikach poniżej.

 

Zapytanie ofertowe nr DFE/1061/12.16/MJ, dotyczące zapewnienia kadry trenerskiej do szkoleń ICT

Przedmiotem zamówienia jest usługa  zapewniania trenerów do realizacji szkoleń w obszarze wykorzystania narzędzia ICT w roli użytkownika w ramach projektu pn. „MAK – Mazowiecka Akademia Kompetencji”, realizowanego w ramach Działania: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych RPO WM 2014 – 2020.

 

Postępowanie jest prowadzone  zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. „MAK – Mazowiecka Akademia Kompetencji”, realizowanego w ramach Działania: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych RPO WM 2014 – 2020.

 

Przedmiot niniejszego zamówienia zostanie zrealizowany w okresie od daty zawarcia umowy do dnia zakończenia projektu, co nie nastąpi wcześniej, niż dnia 31 marca 2018 r.

 

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.