English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zapytania ofertowe Pracodawców RP Zapytania ofertowe Rozstrzygnięte Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0672(3)/04.17/EPP
Zakładki 3
zakladki_video

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0672(3)/04.17/EPP

DRUKUJ

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (zwanego dalej: Zamawiającym) w związku z realizacją sieci współpracy pn. „Platforma funduszy europejskich Pracodawców RP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzili postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na wyłonienie Wykonawcy Platformy Internetowej wraz z kompleksowym wsparciem technicznym przez okres realizacji projektu, zgodnie ze specyfikacją szczegółową wskazaną w zapytaniu ofertowym.  

 

Protokół znajdą Państwo w załączniku.