English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Zakładki 3
zakladki_video

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

DRUKUJ

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącego od 1957 roku. Skupia ponad 4 000 przewoźników - zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym.

 

Do przewoźników zrzeszonych w ZMPD należy większość spośród ponad 100 000 pojazdów, które składają się na całą polską flotę przewoźników międzynarodowych. Zrzesznie udziela pomocy i przekazuje informacje członkom ZMPD w sprawach dotyczących działalności przewozowej oraz reprezentuje ich interesy na zewnątrz wobec organów państwowych, organizacji krajowych i międzynarodowycych. Tylko ZMPD jest upoważnione przez polski rząd do wydawania karnetów TIR oraz gwarantowania przewozów w procedurze TIR.

 

ZMPD jest jednym z największym zrzeszeń poręczającycyh w Europie. System międzynarodowych przewozów towarów pod osłoną karnetów TIR funkcjonuje w oparciu o postanowienia Konwencji TIR. ZMPD prowadzi wszechstronną działalność szkoleniową. Wybrani przez PHARE na ośrodek pilotażowy dla szkolenia zawodowego w transporcie drogowym dla Polski, stworzyliśmy w 2000 roku samodzielne centrum szkolenia w strukturach Zrzeszenia. Organizujemy szereg kursów i seminariów, których tematy wynikają głównie z przepisów ustawodastwa polskiego i dyrektyw UE, a także bieżących zadań przewoźników. Centralny Ośrodek Szkoleń ZMPD posiada akredytację Akademii IRU - Międzynarodową Unią Transportu Drogowego z siedzibą w Genewie.