English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Związek Pracodawców Energetyki
Zakładki 3
zakladki_video

Związek Pracodawców Energetyki

DRUKUJ

Związek Pracodawców Energetyki

 

 

ZPE powołany został przez Zebranie Założycielskie 15 października 1991 roku w Lublinie. W dniu 28 listopada1991 roku Związek został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie,

poprzez wpisanie do rejestru związków pracodawców.

Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów Pracodawców

zrzeszonych w Związku, w szczególności poprzez:

Podejmowanie działań w imieniu i na rzecz członków mających na celu ochronę ich dóbr materialnych

i niematerialnych,

  • Działanie na rzecz tworzenia i zapewnienia spokoju społecznego w stosunkach pracy,
  • Wspieranie członków Związku w prowadzeniu rokowań zbiorowych oraz w negocjowaniu układów

zbiorowych oraz innych porozumień,

  • Podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwej polityki społecznej zabezpieczającej

interesy pracodawców,

  • Występowanie z wnioskami do stosownych organów o podjęcie inicjatyw ustawodawczych z propozycjami uregulowań prawnych w zakresie objętym zadaniami Związku, 
  • Podejmowanie działań mających na celu popularyzację problematyki związanej z polityką społeczną

i gospodarczą oraz rozwiązań stosowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Związek Pracodawców Energetyki zrzesza 77 jednostek zajmujących się przesyłaniem, dystrybucją, obrotem energią elektryczną i usługami związanymi z energetyką.