English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Związek Pracodawców Polska Miedź
Zakładki 3
zakladki_video

Związek Pracodawców Polska Miedź

DRUKUJ

Związek Pracodawców Polska Miedź

 

 

 

Założony w 1996 roku Związek Pracodawców Polska Miedź działa w oparciu o Ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku i Statut. Związek Pracodawców Polska Miedź jest członkiem Pracodawców Rzeczypospolirej Polskiej.


Założycielami Związku są oddziały i spółki kapitałowe KGHM Polska Miedź SA – jednego z największych producentów miedzi i srebra na świecie. Firma wykorzystuje swój intelektualny i finansowy potencjał wspierając sektor MSP i biorąc w ten sposób odpowiedzialność za przyszłość regionu.


Obecnie Związek Pracodawców Polska Miedź zrzesza 92 podmioty gospodarcze z Dolnego Śląska, zatrudniające około 29 000 pracowników.  

 
Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy Pracodawców. Związek prowadzi szkolenia z zakresu m.in. zarządzania, negocjacji handlowych, rozwoju zasobów ludzkich, mediacji oraz Public Relations. Corocznie organizuje konferencje i seminaria na temat rozwoju przedsiębiorczości, medycyny pracy w gospodarce rynkowej, finansów  oraz prawa pracy.


Przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź reprezentując Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczą w wielu ważnych krajowych gremiach: Trójstronna Komisja ds. Społeczno – Gospodarczych, Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Wojewódzka Komisji Dialogu Społecznego i powiatowe rady zatrudnienia, jak również w projektach międzynarodowych: Międzynarodowa Organizacja Pracy, Euromines i Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego dla przemysłu wydobywczego przy Komisji Europejskiej.


Związek Pracodawców Polska Miedź jest jednym z twórców Centrum Monitoringu Legislacji – niezwykle ważnego instrumentu dla wszystkich przedsiębiorców w zgłaszaniu uwag do ustaw i rozporządzeń dotyczących interesów przedsiębiorców.